درباره ما

شرکت برق و صنعت دیهیم به عنوان تولید کننده تجهیزات برقی ضد انفجار با رویکرد تامین به هنگام پروژه ها و توسعه ی محصولات جدید در سال 1390 تاسیس گردید. با بهره گیری از ایده ی پویایی، چه در طراحی محصولات و چه در معماری سازمانی، این شرکت قصد دارد تا با کاهش زمان تحویل پروژه ها و نیز کاهش هزینه های تولیدی بهره وری خود را افزایش دهد. همچنین با هدف افزایش سطح رضایتمندی مشتریان، با تمرکز بر فرآیندهای اصلی سازمان قصد بهبود طراحی محصولات و نیز افزایش کیفیت آنها را دارد. به منظور اخذ گواهینامه های محصول و سیستم تضمین کیفیت، این شرکت همکاری خود را با آزمایشگاه رسمی اسپانیا LOM آغازنمود و در سال 1394 موفق به اخذ گواهینامه های ATEX گردید. در حال حاضر عمده تولیدات این شرکت، تجهیزات کنترلی (Control Stations) و جعبه تقسیم های ضد انفجار (Junction Box) میباشد.


محصولات